Počet záznamů: 1

Observation of single top quark production

 1. 1.
  0335426 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Observation of single top quark production.
  [Pozorování produkce single top kvarku.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 9 (2009), 092001/1-092001/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * quark
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009
  http://arxiv.org/abs/0903.0850

  We report observation of the electroweak production of single top quarks in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV based on 2.3 fb^-1 of data collected by the D0 detector at the Fermilab Tevatron Collider. Using events containing an isolated electron or muon and missing transverse energy, together with jets originating from the fragmentation of b quarks, we measure a cross section of sigma(ppbar -> tb + X, tqb + X) = 3.94 +- 0.88 pb. The probability to measure a cross section at this value or higher in the absence of signal is 2.5 x 10^-7, corresponding to a 5.0 standard deviation significance for the observation.

  Prezentujeme pozorování elektroslabé produkce single top kvarku ve srážkách protonů s antiprotony při těžišťové energii s=1.96 TeV na vzorku dat o integrované luminositě 2.3 fb(-1) v detektoru D0 na urychlovači Tevatron. S použitím případů obsahujících izolovaný elektron nebo mion a chybějící příčnou energií společně s jety, které jsou identifikovány z fragmentace b kvarku, měříme účinný průřez sigma(ppar -> tb+X,tqb+X)=3.94 +/- 0.88 pb. Pravděpodobnost změření takového účinného průřezu je v případě absence signálu 2.5x10(-7), což odpovídá 5 sigma standardní odchylky pro toto pozorování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179894