Počet záznamů: 1

On the huge mass loss of B[e] supergiants in the Magellanic Clouds

 1. 1.
  0335413 - ASU-R 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kraus, Michaela - Borges Fernandes, M. - de Araújo, F. X.
  On the huge mass loss of B[e] supergiants in the Magellanic Clouds.
  [O ohromné ztrátě hmoty B[e] veleobrů v Magellanových mračnech.]
  The Magellanic System: Stars, Gas, and Galaxies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 - (van Loon, J.), s. 431-436. IAU Symposium Proceeding Series, 256. ISBN 978-0-521-88987-2. ISSN 1743-9213.
  [Symposium of the International Astronomical Union. Keele (GB), 28.07.2008-01.08.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: circumstellar matter * supergiants * stars winds
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika

  B[e] supergiants possess circumstellar disks in which molecules and dust can form. The formation mechanism and the resulting structure of these disks is, however, still controversial. We study the disk dynamics for one B[e] supergiant in the Magellanic Clouds. We find that the disk material must be confined either in an extremely slowly outflowing disk or in a Keplerian rotating ring resulting from a previous ejection event.

  B[e] veleobři mají okolohvězdné disky, v nichž se mohou formovat molekuly a prach. Mechanismy formování a výsledná struktura těchto disků jsou však problematické. Studujeme dynamiku disku pro jednoho B[e] veleobra v Magellanových mračnech. Nacházíme, že materiál v disku musí být soustředěn buď do extrémně pomalu odtékajícího disku nebo do keplerovského rotujícího prstence vzniknuvšího z předcházejí ejekce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179886