Počet záznamů: 1

Search for anomalous top quark couplings with the D0 detector

 1. 1.
  0335405 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for anomalous top quark couplings with the D0 detector.
  [Hledání anomálních vazeb top kvarků pomocí detektoru D0.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 9 (2009), 092002/1-092002/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * detector * top quark
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009
  http://arxiv.org/abs/0901.0151

  WAnomalous Wtb couplings modify the angular correlations of the top quark decay products and change the single top quark production cross section. We present limits on anomalous top quark couplings by combining information from W boson helicity measurements in top quark decays and anomalous coupling searches in the single top quark final state. We set limits on right-handed vector couplings as well as left-handed and right-handed tensor couplings based on about 1fb^-1 of data collected by the D0 experiment.

  Anomální vazba Wtb upravuje úhlové korelace mezi rozpadovými produkty top kvarku a mění účinný průřez produkce single top kvarku. Prezentujeme limity na anomální vazby top kvarků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179881