Počet záznamů: 1

The pre- versus post-main sequence evolutionary phase of B[e] stars. Constraints from 13CO band emission

 1. 1.
  0335404 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Kraus, Michaela
  The pre- versus post-main sequence evolutionary phase of B[e] stars. Constraints from 13CO band emission.
  [Vývojová fáze B[e] hvězd před a po hlavní posloupnosti: Podmínky z emise pásu 13CO.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 494, č. 1 (2009), s. 253-262 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: stars * winds * circumstellar matter
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  The many similarities between pre-main sequence (Herbig) stars and evolved supergiant stars hamper proper stellar classifications of galactic B[e] objects significantly. We propose a new classification characetristic to distinguish these two groups unambiguously, based on the appearance of 13CO band emission. We show that the detection of 13CO band head emission in medium-resolution K-band spectra of B[e] stars is an immediate proof for an evolved (supergiant) nature of the star.

  Mnoho podobností mezi hvězdami před hlavní posloupností (Herbigovými) a vyvinutými veleobry významně brání správné klasifikaci galaktických B[e] objektů. Navrhujeme novou klasifikační charakteristiku k jednoznačnému rozlišení mezi těmito dvěma skupinami založenou na přítomnosti emise pásu 13CO. Ukazujeme, že detekce emise pásu 13CO ve spektrech se středním rozlišení z K-spektrální oblasti B[e] hvězd je okamžitý důkaz, že se jedná o vyvinutou hvězdu (veleobra).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179880