Počet záznamů: 1

Colorectal carcinoma: Importance of colonic environment for anti-cancer response and systemic immunity

 1. 1.
  0335401 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vannucci, Luca - Štěpánková, Renata - Grobárová, Valeria - Kozáková, Hana - Rossmann, Pavel - Klimešová, Klára - Benson, Veronika - Šíma, Petr - Fišerová, Anna - Tlaskalová, Helena
  Colorectal carcinoma: Importance of colonic environment for anti-cancer response and systemic immunity.
  [Kolorektální karcinom: Prostředí tračníku a jeho význam při protinádorové reakci a pro systémovou imunitu.]
  Journal of Immunotoxicology. Roč. 6, č. 4 (2009), s. 217-226 ISSN 1547-691X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500200509; GA AV ČR IAA500200917
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: mucosal immunity * gut microbiota * tolerance
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 1.218, rok: 2009

  Studies in animals reared in germ-free (GF, without any intestinal microflora) versus conventional (CV, with regular microflora in bowel) conditions can aid in clarifying the influence of bacteria on carcinogenesis and anti-cancer immune responses in situ

  Studie u zvířat chovaných v bezmikrobních podmínkách (GF, bez střevní mikroflóry) oproti konvenčním podmínkám (CV, s pravidelnou střevní mikroflórou) může pomoci při objasnění vlivu bakterií na karcinogenitu a protinádorovou imunitní reakci in situ
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179877