Počet záznamů: 1

Participativní procesy v komunitním plánování sociálních služeb – vize a realita

 1. 1.
  0335391 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bernard, Josef
  Participativní procesy v komunitním plánování sociálních služeb – vize a realita.
  [Participatory Processes in Community Care Planning – Ideals and Reality.]
  Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Čermák, D.), s. 63-82. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 6. ISBN 978-80-7330-167-5
  Grant CEP: GA MŠk 2D06006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: community care planning * community planning * participatory planning
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola se zabývá srovnáním teoretických požadavků na procesuální charakteristiky komunitního plánování sociálních služeb a realitou jejich aplikace v praxi, zejména s ohledem na participativní charakter procesu. Autor ukazuje, že v systému poskytování sociálních služeb v ČR existují určitá institucionální specifika, která činí naplňování participativních ideálů v praxi komunitního plánování obtížným. Jedná se zejména o nejasně stanovené kompetence obcí při poskytování sociálních služeb. Empirická analýza se opírá o rozhovory s aktéry komunitního plánování ve třech obcích a o zúčastněné pozorování procesu plánování.

  The chapter deals with a comparison of theoretical claims on processual features of community care planning and the reality of their application in praxis. The participative features of the process are accentuated in the chapter. The author shows that there exist some institutional specifics in the social care system in the Czech Republic which make the implementation of participatory ideals difficult. The main obstacles are unclear competencies of municipalities in providing and purchasing social services. The empirical analysis is based on qualitative interviews with the main community planning actors in three municipalities and participatory observation of the process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179869