Počet záznamů: 1

Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování relačního páru „my“ – „oni“

 1. 1.
  0335348 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlík, Martin
  Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování relačního páru „my“ – „oni“.
  [Discoursive practices of Christian preachers in the constitution of the standardized realtional pair „us“ – „them“.]
  Slovo a slovesnost. Roč. 70, č. 2 (2009), s. 83-99 ISSN 0037-7031
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: standardized relational pair, „us“, „them“ * membership categorization analysis * sermons
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek pojednává o tom, jak křesťanští kazatelé diskurzivně pracují s kategoriemi „my“ a „oni“ ve svých kázáních.

  The article is concerned with the way in which Christian preachers discoursively handle the categories „us“ and „them“ in their sermons.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179835