Počet záznamů: 1

Polymethacrylate Monolithic and Hybrid Particle-Monolithic Columns for Reversed-Phase and Hydrophilic Interaction Capillary Liquid Chromatography

 1. 1.
  0335333 - UIACH-O 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jandera, P. - Urban, J. - Škeříková, V. - Langmeier, P. - Kubíčková, R. - Planeta, Josef
  Polymethacrylate Monolithic and Hybrid Particle-Monolithic Columns for Reversed-Phase and Hydrophilic Interaction Capillary Liquid Chromatography.
  [Polymetakrylátové monolitické a hybridní částicové monolitické kolony pro kapilární kapalinovou chromatografii v systému s obrácenými fázemi a chromatografii hydrofilních interakcí.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1217, č. 1 (2010), s. 22-33 ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1536
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: particle-monolithic columns * hybrid columns * polymethacrylate monoliths * capillary HPLC * HILIC * proteins * phenolic acids
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.194, rok: 2010

  We prepared hybrid particle-monolithic polymethacrylate columns for micro-HPLC by in situ polymerization in fused silica capillaries pre-packed with 3–5m C18 and aminopropyl silica bonded particles, using polymerization mixtures based on laurylmethacrylate–ethylene dimethacrylate (co)polymers for the reversed-phase (RP) mode and [2-(methacryloyloxy)ethyl]- dimethyl-(3-sulfopropyl) zwitterionic (co)polymers for the hydrophilic interaction (HILIC) mode. The hybrid particle-monolithic columns showed reduced porosity and hold-up volumes, approximately 2– 2.5 times lower in comparison to the pure monolithic columns prepared in the whole volume of empty capillaries. The elution volumes of sample compounds are also generally lower in comparison to packed or pure monolithic columns. The efficiency and permeability of the hybrid columns are intermediate in between the properties of the reference pure monolithic and particle-packed columns.

  Připravili jsme hybridní částicovo-monolitické polymetakrylátové kolony pro mikro-HPLC "in-situ" polymerací směsi na bázi laurylmetakrylát - ethyléndimetakrylátového kopolimeru pro systém s obrácenými fázemi (RP) a [2-(methacryloyloxy)ethyl]-dimethyl-(3- sulfopropyl) zwitteriontového kopolymeru pro chromatografii hydrofilních interakcí (HILIC) v křemenné kapiláře předem naplněné 3 -5 ?m C18 a aminopropilsilikagelovými částicemi. Hibridní kolony se vyznačují nižší porozitou a nižším mrtvým objemem, přibližně 2 - 2,5 x nižším v porovnání s čistě monolitickými kolonami připravenými v prázdné kapiláře. Eluční objemy látek jsou také nižší v porovnání s čistě náplňovými nebo monolitickými kolonami. Účinnost a permeabilita hybridních kolon se nachází mezi vlastnostmi referenčních čistě monolitických a náplňových kolon.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179826