Počet záznamů: 1

Prominent role of liver in elevated plasma palmitoleate levels in response to rosiglitazone in mice fed high-fat diet

 1. 1.
  0335324 - FGU-C 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuda, Ondřej - Staňková, B. - Tvrzická, E. - Hensler, Michal - Jeleník, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan
  Prominent role of liver in elevated plasma palmitoleate levels in response to rosiglitazone in mice fed high-fat diet.
  [Významná úloha jater u zvýšených hladin palmitoleátu v plazmě jako odpověď na roziglitazon u myší krmených vysokotukovou dietou.]
  Journal of Physiology and Pharmacology. Roč. 60, č. 4 (2009), s. 125-140 ISSN 0867-5910
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/08/0664; GA ČR(CZ) GD305/08/H037
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: palmitoleic acid * stearoyl-CoA desaturase * thiazolidinediones
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
  Impakt faktor: 1.489, rok: 2009

  Aim of this study was to characterise contribution of liver to changes of plasma lipid profile in response to an 8-week-treatment by rosiglitazone in the cHF diet-fed mice. Increased palmitoleate synthesis and complex changes of lipid composition in the liver in response to the rosiglitazone treatment could represent the main mechanism underlying the changes in plasma lipid profile, which could be beneficial for the insulin-sensitizing effect of TZDs

  Cílem této studie bylo charakterizovat podíl jater na změnu lipidového profilu v plazmě u odpovědi na 8 týdenní působení roziglitazonu u myší krmených vysokotukovou dietou. Zvýšená syntéza palmitoleátu a komplexní změny lipidového složení v játrech u odpovědi na působení roziglitazonu by mohlo reprezentovat hlavní mechanismus základních změn lipidového profilu v plazmě, který by mohl být benefiční v účinku TZD na zlepšení inzulínové citlivosti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179819