Počet záznamů: 1

Analysis of Flow Instabilities Inside a Street

 1. 1.
  0335320 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kellnerová, Radka - Jaňour, Zbyněk
  Analysis of Flow Instabilities Inside a Street.
  [Analýza nestacionárního proudění uvnitř ulice a dvoru.]
  Proceedings of the 18th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2009. Praha: MATFYZPRESS, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 246-251. ISBN 978-80-7378-103-3.
  [WDS 2009 - Annual Conference of Doctoral Students /18./. Praha (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: street canyon * momentum flux * quadrant analysis
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/contents/wds09.htm

  Spatial distribution of momentum flux and moments of third order of velocity components obtained from one-point measurement are investigated. The area of interest covers an inner part of street canyon and adjacent intersection. Time-averaged momentum flux were divided into particular quadrants using Quadrant analysis method. Comparison between flux events and skewness provides some insight into the spatial distribution of strong intermittent tendency and explain better the spatially local dominance of sweep and ejection.

  Jedno-bodovým měřením jsme získali prostorové rozložení strředního toku hybnosti a momentů třetího řádu (šikmost) složek rychlosti. Zkoumaná oblast pokrývala vnitřní část uličního kaňonu a přilehlé křižovatky. Střední hodnoty toku hybnosti byly rozděleny do jednotlivých kvadrantů podle kavadrantové analýzy. Srovnáním mezi těmito kvadranty a šikmostí jsme získali náhled na prostorové rozložení silných intermitentních dějů v kaňonu a pomohli vysvětlit lokální dominanci událostí "sweep" nebo "ejection".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179818