Počet záznamů: 1

Fluorescence solvent relaxation in cationic membranes

 1. 1.
  0335318 - UFCH-W 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Olžyńska, Agnieszka - Jurkiewicz, Piotr - Hof, Martin
  Fluorescence solvent relaxation in cationic membranes.
  [Vlastnosti smíšených kationických membrán studované metodou fluorescenční relaxace solvátového obalu.]
  Reviews in Fluorescence 2007. Hardcover: Springer, 2009 - (Geddes, C.), s. 119-139. Reviews in Fluorescence, Annual volumes 2007. ISBN 978-0-387-88721-0
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: fluorescence * cationic membranes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  It summarizes the year’s progress in fluorescence, with authoritative analytical reviews specialized enough to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of fluorescence.

  Potřeba detailního biofyzikálního popisu kationických lipidových membrán, které jsou běžně používány jako genové transfekční vektory, nás vedla k tomu, abychom studovali vlastnosti smíšených kationicko/zwitterionických lipidových dvojvrstev. Měření fluorescenční relaxace solvátového obalu 6-dodekanoyl-2-dimethylaminonaftalenu (laurdanu) solubilizovaného do membrány složené z kationického dimyristoyltrimethylaminopropanu (DMTAP) a zwitterionického dimyristoylphosphatidylcholinu (DMPC) byla provedena. Obdržené výsledky byly porovnány s nedávno měřeným systémem skládajícího se z dioleolyltrimethylaminopropanu (DOTAP) a dioleolylphosphatidylcholinu (DOPC). Podobná nemonotónická závislost relaxační kinetiky na obsahu kationického lipidu v membráně byla pozorována. Zatímco nejpomalejší relaxace byla pozorována pro 30 mol% DOTAPu v DOPC dvojvrstvě, pro DMPC/DMTAP systém to bylo ve 45 mol% DMTAP, což souhlasí dobře s literaturou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179817