Počet záznamů: 1

Role of solution conductivity in the electron impact dissociation of H2O induced by plasma processes in the pulsed corona discharge in water

 1. 1.
  0335244 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lukeš, Petr - Člupek, Martin - Babický, Václav - Šimek, Milan - Tothová, I. - Janda, V. - Moucha, T. - Kordač, M.
  Role of solution conductivity in the electron impact dissociation of H2O induced by plasma processes in the pulsed corona discharge in water.
  [Role elektrolytické konduktivity při disociaci molekuly vody srážkou s elektronem v plazmatu impulsního korónového výboje ve vodě.]
  -Proceedings, 19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Boke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), O15.01-O15.01. ISBN N.
  [International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC)/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: corona discharge in water * dissociation * hydrogen peroxide * hydrogen * oxygen
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/391.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/391.pdf

  Effect of solution conductivity on production of H2O2, H2 and O2 generated by the pulsed corona discharge in water has been investigated. Hydrogen was dominant product of plasmachemical activity of the discharge when its formation significantly increased with increasing solution conductivity. Compared to H2O2 its production rose from ratio of 2:1 at 100 µS/cm up to 5:1 at 500 µS/cm. Possible routes of electron impact dissociation of water induced by plasma in water in dependence on the solution conductivity was proposed.

  Byl zkoumán vliv konduktivity vody na produkci H2O2, H2 a O2 impulsním korónovým výbojem ve vodě. Vodík byl stanoven jako nejvýznamnější produkt plazmochemické aktivity výboje. Produkce vodíku v porovnání s produkcí peroxidu vodíku vzrůstala se stoupající vodivostí (poměr H2:H2O2=2:1 při 100 µS/cm, resp. 5:1 při 500 µS/cm). Na základě naměřených dat je navržen mechanismus disociace molekul vody vlivem elektronových srážek v plazmatu impulsního korónového výboje ve vodě v závislosti na elektrolytické konduktivitě vody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179759