Počet záznamů: 1

Cell lines from the soft tick Ornithodoros moubata

 1. 1.
  0335220 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bell-Sakyi, L. - Růžek, Daniel - Gould, E. A.
  Cell lines from the soft tick Ornithodoros moubata.
  [Buněčné linie odvozené k měkkého klíštěte Ornithodoros moubata.]
  Experimental and Applied Acarology. Roč. 49, č. 3 (2009), s. 209-219 ISSN 0168-8162
  Grant CEP: GA ČR GA524/08/1509; GA MŠk(CZ) LC06009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Ornithodoros moubata * soft tick * tick-borne encephalitis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.391, rok: 2009

  Primary cell cultures (n = 16) were initiated from tissues of embryonic and neonatal larval O. moubata following methods developed for hard ticks. After maintenance for 20-25 months in vitro, cell multiplication commenced in surviving cultures, leading to the establishment of 6 cell lines designated OME/CTVM21, 22, 24, 25, 26 and 27. All lines are maintained at 28 degrees C, with subculture at 2-8 week intervals. The cultures comprise heterogeneous populations of large cells of 15-100 microm in diameter, often with finger-like protrusions and/or intracellular crystals, rarely attached, predominantly floating and forming clumps or hollow multicellular vesicles up to 1 mm in diameter. Attempts to cryopreserve the cells are described. Tick-borne encephalitis virus has been serially passaged 10 times in OME/CTVM21 cells without significant decrease in virus production and with no change in its biological properties as shown by the size and morphology of plaques produced.

  Primární buněčné linie (n=16) byly odvozeny z tkání embryonálních a neonatální larev Ornithodoros moubata s využitím metod běžných pro tvrdá klíšťata. Po inkubaci po 20-25 měsíců in vitro, buňky se začaly v kultuře množit, což vedlo k ustanovení šesti linií. Všechny linie se kultivují při 28 °C a pasážují v 2-8 týdenních intervalech. Kultury sestávají z heterogenní populace buněk o velikosti 15-100 um, často s prstovitými výčnělky a/nebo vnitrobuněčmými krystaly. Buňky jen vzácně sedí na dně, většinou volně plují v médiu a tvoří mnohobuněčné shluky o velikosti až 1 mm. Pokusy o zmražení buněk jsou popsány. Virus klíšťové encefalitidy byl pasážován v těchto buňkách, přičemž nebylo pozorováno signifikantní snížení titru ani změna biologických vlastností viru (velikost a morgologie plaků v kultuře buněk prasečí ledviny).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179741