Počet záznamů: 1

Planar defects on {121} plane in 2H structure

 1. 1.
  0335219 - FZU-D 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ostapovets, Andrej - Paidar, Václav
  Planar defects on {121} plane in 2H structure.
  [Planární defekty na {121} rovině v 2H struktuře.]
  Proceedings of International Doctoral Seminar 2009. Trnava: AlumniPress, 2009 - (Sučáková, A.; Cagáňová, D.), s. 241-247. ISBN 978-80-8096-088-9.
  [International Doctoral Seminar 2009. Smolenice (SK), 17.05.2009-19.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC 149
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: many-body potentials * stacking faults * twin boundaries * 2H structure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The structures of stacking faults and twin boundaries on {121} plane in 2H structure are modelled by using of many-body potentials. Two types of stacking faults and three types of twin boundaries were found as result of calculation.

  Struktury vrstevných chyb a dvojčatových hranic na {121} rovině v 2H struktuře byly modelovány pomocí mnohočásticových potenciálů. Byly nalezeny dva typy vrstevných chyb a tři typy dvojčatových hranic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005632