Počet záznamů: 1

Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (RALFS ex BORNET et FLAHAULT) comb. nova

 1. 1.
  0335213 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Wacklin, P. - Hoffmann, L. - Komárek, Jiří
  Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (RALFS ex BORNET et FLAHAULT) comb. nova.
  [Nomenklatorická validizace rodu Dolichospermum (Ralfs ex Bornet et Flahault) comb.nova na základě molekulárních a morfologických analýz.]
  Fottea. Roč. 9, č. 1 (2009), s. 59-64 ISSN 1802-5439
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: cyanobacteria * taxonomy * genus Dolichospermum
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.762, rok: 2009

  The traditional cyanobacterial genus Anabaena is heterogeneous, as follows from the modern molecular evaluation. The cluster of planktic Anabaena-morphotypes with gas vesicles in cells must be separated as a unique generic entity from the typical benthic mat-forming species. In the present articles all planktic morphospecies are transferred into the new genus Dolichospermum in agreement with Botanical nomenclatoric rules. The name “Dolichospermum” is based on a taxonomic category of section in starting point publication (Bornet & Flahault 1888), which is valid for heterocytous cynobacteria.

  Tradiční cyanobakteriální rod Anabaena je heterogenní, jak vyplynulo z moderního komplexního hodnocení založeného na molekulárních metodách. Skupina planktoních morfotypů tohoto rodu z plynovými měchýřky v buňkách byla oddělena jako samostatná generická jednotka od typických bentických druhů, které tvoří makroskopické kolonie. V tomto článku byly všechny planktonní druhy převedeny do nového rodu Dolichospermum v souladu s botanickými nomenklatorickými pravidly. Jméno rodu Dolichospermum je založena na dřívější klasifikaci sekce ve výchozí publikaci pro tuto skupinu (Bornet et Flahault 1888), která je závazná pro nomenklaturu heterocytozních cyanobakterií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179737