Počet záznamů: 1

Direct ESI-MS analysis of O-acyl glycosylated cardiolpins from the thermophilic bacterium Alicyclobacillus acidoterrestris

 1. 1.
  0335196 - MBU-M 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Siřišťová, L. - Melzoch, K. - Sigler, Karel
  Direct ESI-MS analysis of O-acyl glycosylated cardiolpins from the thermophilic bacterium Alicyclobacillus acidoterrestris.
  [Přímá analýza O-acyl glykosylovaných kardiolipinů u termofilní bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris pomocí ESI-MS.]
  Chemistry and Physics of Lipids. Roč. 161, č. 2 (2009), s. 115-121 ISSN 0009-3084
  Grant CEP: GA MŠk 1M06011; GA AV ČR IAA500200708; GA MŠk(CZ) LC06010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Alicyclobacillus acidoterrestris * Negative RP-HPLC-ESI-MS/MS * O-Acyl mannosyl cardiolipin
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  We used direct ESI-MS analysis to identify O-acyl glycosylated cardiolipins from the thermophilic bacterium Alicyclobacillus acidoterrestris. We used triple-quadrupole type mass spectrometer and enzymatic hydrolysis and 1H and 13C NMR for the identification of these cardiolipin derivatives. These techniques enabled us to identify the sugar moiety as α-D-mannose and all five acyls including their positional isomers

  Použili jsme přímou ESI-MS analýzu k identifikaci O-acyl glycosylovaných kardiolipiů z termophilní bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris. Použili jsme trojnásobnou kvadrupolovou hmotnostní spektrometrii a enzymatickou hydrolysu a 1H a 13C NMR pro identifikaci. Tak jsme identifikovali např. cukernou složku jako α-D-mannosu a všech 5 acylů včetně jejich pozičních izomerů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179726