Počet záznamů: 1

Mezi-krajské a vnitro-krajské rozdíly v dostupnosti tržního nájemního bydlení

 1. 1.
  0335173 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lux, Martin - Mikeszová, Martina
  Mezi-krajské a vnitro-krajské rozdíly v dostupnosti tržního nájemního bydlení.
  [Interregional and Intraregional Differences in the Affordability of Market Rent Housing.]
  Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 4 (2009), s. 46-48 ISSN 1212-0855
  Grant CEP: GA MMR WD-05-07-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: regional differences * housing affordability * rental housing
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek se zaměřuje na analýzu regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v ČR. Analýza využívá novou metodiku měření, jež se vypořádává s nevyužitelností výběrových šetření pro regionální členění. Cílem je zjistit, zda se nerovnosti ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi regiony a mezi různými typy domácností zaměstnanců v letech 2000–2007 zvyšovaly, nebo snižovaly.

  The paper focuses on the analysis of regional differences in the affordability of rent housing in the Czech Republic. The analysis is based on a new measurement methodology, reckoning with the inapplicability of the survey sampling for regional segmentation. The aim was to tell whether the disparities in rental housing affordability among regions, and among various household types, had been decreasing or increasing between 2000 and 2007.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179715