Počet záznamů: 1

Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí

 1. 1.
  0335165 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hamplová, Dana - Řeháková, Blanka
  Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí.
  [Czech Religiozity at the Beginning of the 3rd Millenium.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 139 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 2. ISBN 978-80-7330-163-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: religion * spirituality * secularism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie zpracovává data z výzkumu české religiozity ISSP v roce 2008. Nejprve analyzujeme tradiční ukazatele religiozity a ukazujeme, že pokles počtu členů je typický pro tradiční denominace s masovým členstvím, zatímco menší církevní uskupení zaznamenávají poměrně dynamický růst. Poté přesouváme pozornost od náboženského chování k obsahům víry. Dokumentujeme, že v České republice je masově rozšířená víra v nadpřirozeno, ale že převážná většina společnosti tuto víru nevnímá jako vírou náboženskou.

  The study analyses data from the Czech ISSP 2008. First, we analyze the traditional measures of religiosity. We show that the decline in church membership is typical for small churches with mass membership while smaller churches experience a relatively dynamic growth. Afterwards, we shift our attention from the religious behavior to beliefs. We show that the believe in the existence of the supernatural is widely spread in the Czech Republic but that the majority of the population does not perceive this belief as religious faith.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179707