Počet záznamů: 1

Hydrogen Sulfide Removal from Air by Acidithiobacillus thiooxidans in a Trickle Bed Reactor

 1. 1.
  0335109 - MBU-M 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Ramirez, M. - Gómez, J. M. - Cantero, D. - Páca, J. - Halecký, M. - Kozliak, E. I. - Sobotka, Miroslav
  Hydrogen Sulfide Removal from Air by Acidithiobacillus thiooxidans in a Trickle Bed Reactor.
  [Odstranění sirovodíku ze vzduchu pomocí bakterie Acidithiobacillus thiooxidans ve zkrápěném reaktoru.]
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 5 (2009), s. 409-414 ISSN 0015-5632
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: 2-STAGE BIOTRICKLING FILTER * THIOBACILLUS-THIOPARUS * DIMETHYL SULFIDE
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009

  A strain of Acidithiobacillus thiooxidans immobilized in polyurethane foam was utilized for H2S removal in a bench-scale trickle-bed reactor, testing the limits of acidity and SO42– accumulation. The use of this acidophilic strain resulted in remarkable stability in the performance of the system. The reactor maintained a >98–99 percent H2S removal efficiency for c of up to 66 ppmv and empty bed residence time ≤12–15 s. Removal of >98 % H2S was achieved under steady-state conditions, over the pH range of 0.44–7.30. Despitethe accumulation of acidity and SO42– (up to 97 g/L), the system operated without inhibition

  Pomocí kmene Acidithiobacillus thiooxidans imobilizovaný na polyuretanové pěně jako nosiči ve skrápěnám reaktoru byl odstraňován org. polutant H2S z kontaminovaného vzduchu. Kmen vykazoval významnou stabilitu v systému.Odstranění až 98 procent H2S bylo dosaženo v ustálenám stavu, v pásmu pH 0.44-7,30, s tím, že systém nevykazoval inhibici SO42
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179675