Počet záznamů: 1

Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment

 1. 1.
  0335108 - GLU-S 2012 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kodešová, R. - Němeček, K. - Nikodem, A. - Jirků, V. - Rohošková, M. - Fér, M. - Jakšík, O. - Kočárek, M. - Žigová, Anna
  Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment.
  [Vizualizace variabilního preferenčního proudění v hnědozemi modální a kambizemi modální.]
  Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions. Bratislava: Institute of Hydrology SAS, 2009 - (Čelková, E.), s. 296-300. ISBN 978-80-89139-19-4.
  [Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmospheric system : International poster day and Institute of Hydrology Open Day /17./. Bratislava (SK), 12.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/0434
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: soil structure * preferential flow * dye tracer experiment * micromorphological images
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie

  Study is focused on the visualization of the preferential flow in different soil types and their horizons using the dye tracer experiment. The field ponding dye infiltration experiments were performed in two soil types. While preferential flow in Haplic Luvisol was caused by soil aggregation and biopores, preferential flow in Haplic Cambisol was caused only by biopores and large gravitational soil fractures.

  Práce byla zaměřena na vizualizaci preferenčního proudění v různých půdních typech v jednotlivých půdních horizontech pomocí experimentu se stopovací látkou. Experimenty s infiltrací byly provedeny na pokusných políčkách. V případě hnědozemě modální bylo zjištěno preferenční proudění půdními agregáty a biopóry. U kambizemě modální bylo zjištěno preferencční proudění biopóry a velkými gravitačními půdními trhlinami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179674