Počet záznamů: 1

Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic properties of agricultural soils

 1. 1.
  0335107 - GLU-S 2012 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirků, V. - Kodešová, R. - Rohošková, M. - Žigová, Anna
  Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic properties of agricultural soils.
  [Sezonní variabilita vybraných chemických, fyzikálních a hydraulických vlastností zemědělských půd.]
  Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions. Bratislava: Institute of Hydrology SAS, 2009 - (Čelková, E.), s. 267-276. ISBN 978-80-89139-19-4.
  [Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmospheric system : International poster day and Institute of Hydrology Open Day /17./. Bratislava (SK), 12.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/0434
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: seasonal variability of soil properties * soil hydraulic properties * agricultural soils
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie

  Seasonal variability of soil properties measured in surface horizons of three soil types was studied in years 2007 and 2008. Values of pH slightly varied within both years at all localities. Organic matter content, organic matter quality and aggregate stability varied significantly during the first year. However, variability of those properties was considerably lower during the second year at all localities. Porosity and soil hydraulic properties were also more variable during the first year than during the second year.

  V roce 2007 a 2008 byla studována sezonní variabilita půdních vlastností povrchových horizontů 3 půdních typů. Na všech lokalitách byla zjištěna mírná variance hodnot pH v roce 2007 i 2008. Obsah organické hmoty, parametre kvality organické půdní hmoty a stabilita půdních agregátů byly v prvním roce na všech lokalitách výrazně variabilnější než v druhém roce.V průběhu prvního roku byly také variabilnější hodnoty pórovitosti a půdní hydraulické vlastnosti než v průběhu druhého roku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179673