Počet záznamů: 1

Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy

 1. 1.
  0335071 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Illner, Michal
  Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy.
  [Problem Neighbourhoods in Cities and the Regeneration Policies That Target Them – A Case Study of Prague.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 108 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 3. ISBN 978-80-7330-164-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Prague * physical and social regeneration
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Předkládaná studie se zaměřuje na analýzu politik regenerace ve městě Praha, které slouží jako jeden z případů sledovaných v rámci rozsáhlého mezinárodního komparativního průzkumu politik regenerace v patnácti městech ležících v devíti různých zemích vyspělého světa. Na základě studia dokumentů a rozhovorů s aktéry politik regenerace na úrovni celého města i ve dvou vybraných modelových územích jsou formulovány obecnější závěry ohledně prostorově orientovaných politik regenerace ve městě Praha.

  This study presents an analysis of regeneration policies in the City of Prague, which serves as one out of a series of case studies conducted as a part of a large international comparative study of regeneration policies. Based on the study of documents and interviews with actors involved in regeneration at the city level and in two selected model neighbourhoods more general conclusions are formulated about the spatial policies of regeneration in the City of Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179646