Počet záznamů: 1

Combination of t anti-t cross section measurements and constraints on the mass of the top quark and its decays into charged Higgs bosons

 1. 1.
  0335067 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Combination of t anti-t cross section measurements and constraints on the mass of the top quark and its decays into charged Higgs bosons.
  [Kombinace top anti-top účinného průřezu a omezení na hmotu top kvarku a na jeho rozpady na nabité Higgsovy bosony.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 80, č. 7 (2009), 071102/1-071102/8 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: top quark * D0 * Higgs boson
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009
  http://arxiv.org/abs/0903.5525

  We combine measurements of the top quark pair production cross section in ppbar collisions in the l+jets, ll and tau-l final states (where l is an electron or muon) at a center of mass energy of sqrt(s)=1.96 TeV in 1fb^{-1} of data collected with the D0 detector. For a top quark mass of 170 GeV, we obtain sigma_ttbar=8.18^{+0.98}_{-0.87} pb. In addition, the ratios of ttbar cross sections in different final states are used to set upper limits on the branching fractions B(t -> H^{+}b -> tau nu b) and B(t -> H^{+}b -> c sbar b) as a function of charged Higgs boson mass. Based on predictions from higher order quantum chromodynamics, we extract a mass for the top quark from the combined ttbar cross section.

  Kombinujeme výsledky měření učinného průřezu produkce párů top antitop kvarků v kanálech l jet, l l a l tau, kde l je elektron nebo mion ze srážek protonů s antiprotony při energii 1.96 TeV z experimentu D0. Pro hmotu top kvarku odpovídající 170 GeV/c(2) získáváme výsledek účinného průřezu sigma(top antitop) = 8.18(-0.87)(+0.98) pb, který je ve shodě s teoretickou předpovědí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179642