Počet záznamů: 1

Raman scattering from a laser plasma with enhanced collisions

 1. 1.
  0335062 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mašek, Martin - Rohlena, Karel
  Raman scattering from a laser plasma with enhanced collisions.
  [Ramanův rozptyl z laserového plazmatu se zvýšenou četností srážek.]
  36th EPS Conference on Plasma Physics – Contributed papers. Paris: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), D1.001/1-D1.001/4. ECA, 33E. ISBN 2-914771-61-4.
  [EPS Plasma Physics Conference /36./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: Raman scattering * Vlasov equation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/D1_001.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/D1_001.pdf

  The future planned experiments such as NIF, Megajoule and HiPER will include in the first phase either a compression by ns laser pulses in a direct drive scheme or a generation of ns plasma inside a hohlraum in the indirect one [1]. The interaction of ns beams with the selfgenerated plasma corona or the interaction with the plasma blocking the light entrance holes of the hohlraum is prone to several non-linear light scattering processes impeding an efficient energy deposition of the heating beams in the plasma. An important one is the Raman scattering [2],[3], which may reflect a substantial part of the laser energy away from the plasma.

  Plánované experimenty jako jsou NIF, Megajoule a HiPER počítají v první fázi buď se stlačením ns impulzu (přímý ohřev) nebo s vytvořením ns plazmatu uvnitř hohlraumu (nepřímý ohřev). Interakce ns svazků s vytvořenou plazmovou korónou nebo interakce s plazmatem poblíž vstupních okének hohlraumu je příznivá pro vznik nelineárního světelného rozptylu zamezujícího efektivní uložení energie svazků do plazmatu. Důležitým procesem je stimulovaný Ramanův rozptyl, který může odrazit podstatnou část energie z plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179638