Počet záznamů: 1

Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen

 1. 1.
  0335054 - UDU-I 2010 RIV CZ ger B - Monografie kniha jako celek
  Vácha, Štěpán
  Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen.
  [The Monarch in the sacral painting of the Counterreformation and Baroque era. An iconological study on the souvereign representation of the emperor Ferdinand II. in Bohemia.]
  Prag: Artefactum, 2009. 327 s. ISBN 978-80-86890-23-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Emperor Ferdinand II * souvereign representation * sacral art * Baroque
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Die Monographie behandelt die Bedeutung der herrscherlichen Patronanz zur Zeit der Gegenreformation und des Barock unter besonderer Berücksichtigung der Repräsentation des Kaisers Ferdinand II. in der bildenden Kunst in Böhmen.

  The monography deals with the meaning of the souvereign patronage in the sacral art of the Counterreformation and Baroque era. A special attention is paid to the representation of the emperor Ferdinand II. in the fine arts in Bohemia.

  Monografie pojednává o úloze panovnického mecenátu v sakrálním umění v době protireformace a baroku se zvláštním zaměřením na reprezentaci císaře Ferdinanda II. ve výtvarném umění v Čehách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179634