Počet záznamů: 1

Radiation emission of autoionising hole states of Al induced by XUV free electron laser radiation with FLASH at DESY

 1. 1.
  0335046 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Galtier, E. - Rosmej, F.B. - Riley, D. - Dzelzainis, T. - Heinmann, P. - Khattak, F.Y. - Lee, R. W. - Nagler, B. - Nelson, A. - Tschentscher, T. - Vinko, S.M. - Whitcher, T. - Toleikis, S. - Fäustlin, R. - Juha, Libor - Fajardo, M. - Wark, J. S. - Chalupský, Jaromír - Hájková, Věra - Krzywinski, J. - Soberierski, R. - Jurek, M. - Kozlová, Michaela
  Radiation emission of autoionising hole states of Al induced by XUV free electron laser radiation with FLASH at DESY.
  [Emise záření autoionizujích děr v elektronovém obalu hliníku vytvořených XUV laserem s volnými elektrony FLASH.]
  36th EPS Conference on Plasma Physics – Contributed papers. Paris: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P2.034/1-P2.034/4. ECA, 33E. ISBN 2-914771-61-4.
  [EPS Plasma Physics Conference /36./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100702; GA MŠk(CZ) LC528; GA MŠk LA08024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: aluminium plasma * XUV emission spectra * warm dense matter (WDM) * soft x-rays * free-electron laser * high-energy-density physics * microfocusing
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_034.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P2_034.pdf

  The analysis of the radiative properties of plasmas created by XUV and X-ray free electron laser radiations provides a tremendous challenge to researchers to investigate matter under extreme conditions. In the present work we report about the theoretical analysis of the radiation emission of Al heated by the interaction of 10 fs focused (1 μm) free electron laser radiation at 13.5 nm at intensities of about 1016 W/cm2. The data show strong resonance line emission 3l −2l0 from Ne-like Al but also numerous intense broad emission structures in the spectral range from 10−30 nm. Atomic structure analysis indicate that these emission structures might originate from multiple excited states with L-holes. By means of a genetic algorithm we analyze possible excitation channels driven directly by the FLASH free electron laser as well as by heated plasma electrons.

  Analýza vyzařování plazmatu vytvořeného XUV a rtg. lasery s volnými elektrony představuje výraznou výzvu badatelům zkoumajícím chování hmoty za extrémních podmínek. V předkládané práci představujeme výsledky teoretické analýzy záření emitovaného z hliníku ozářeného 10-fs pulzy laserového záření o vlnové délce 13,5 nm fokusovaného na intenzity kolem 1016 W/cm2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179627