Počet záznamů: 1

Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples

 1. 1.
  0335040 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  González-Toril, E. - Amils, R. - Delmas, R.J. - Petit, J.-L. - Komárek, Jiří - Elster, Josef
  Bacterial diversity of autotrophic enriched cultures from remote, glacial Antarctic, Alpine and Andean aerosol, snow and soil samples.
  [Diverzita bakterií studovaná kultivační metodou z aerosolu a sněžných a půdních stanovišť ledovcových oblastí Antarktidy, Alp a And.]
  Biogeosciences. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 33-44 ISSN 1726-4170
  Grant CEP: GA MŠk ME 934; GA MŠk ME 945; GA ČR GA206/05/0253
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: bacteria * glacial ecosytems * polar and high mountains habitats
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.246, rok: 2009

  Bacteria from ecosystems of central Antarctica and Alpine and Andean glacial habitats were isolated and studied by molecular analyses. The reason was to recognize the bacterial diversity in these extreme biotopes and the posibilities of transport and distribution of different types was studied. Air current dispersal is model to explain the presence of microorganisms.

  Bakterie z ekosystémů centrální Antarktidy a ledovcových nalezišť v Alpách a Andách byly izolovány a studovány molekulárními analýzami. Výsledkem bylo rozpoznání pestrosti bakteriálního výskytu v těchto extrémních biotopech a byla studována možnost transportu a distribuce těchto organismů. Vzdušné toky slouží jako model pro vysvětlení přítomnosti bakterií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179622