Počet záznamů: 1

Heterogeneity of the cyanobacterial genus Synechocystis and description of a new genus, Geminocystis

 1. 1.
  0335036 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Korelusová, J. - Kaštovský, J. - Komárek, Jiří
  Heterogeneity of the cyanobacterial genus Synechocystis and description of a new genus, Geminocystis.
  [Heterogenita cyanobacteriálního rodu Synechocystis a popis nového rodu Geminocystis.]
  Journal of Phycology. Roč. 45, č. 4 (2009), s. 928-937 ISSN 0022-3646
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/0318; GA AV ČR IAA600050704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: cyanobacteria * molecular taxonomy * ultrastructure
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.270, rok: 2009

  he genus Synechocystis was found phylogeneticaly heterogeneous. The typical cluster contains only the morphotypes with simple parietal arrangement of thylakoids. From this cluster was separated particularly the type with larger cells, different ultrastructural patterns and different type of division. The new genus Geminocystis was described which belong to more complicated phylogenetic line of cyanobacteria. According to our results were selected new reference strains of both revised genera.

  Rod Synechocystis byl shledán filogeneticky heterogenní. Na základě kultur, molekulárních a ultrastrukturálních metod bylo zjištěno, že typický rod Synechocystis obsahuje pouze drobnobuněčné druhy s parietálním uložením thylakoidů, zatímco druhy s většími buňkami a složitější vnitřní ultrastrukturou musí být klasifikovány do zvláštní vývojové linie. Tyto typy byly zařazeny do nového rodu Geminocystis. Na základě těchto výsledků bylo nutno změnit referenční kmeny obou revidovaných rodů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179618