Počet záznamů: 1

Short-term impact of dry olive mill residue addition to soil on the resident microbiota

 1. 1.
  0335032 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sampedro, I. - Giubilei, M. A. - Cajthaml, Tomáš - Federici, E. - Federici, F. - Petruccioli, M. - D´Annibale, A.
  Short-term impact of dry olive mill residue addition to soil on the resident microbiota.
  [Krátkodobý vliv na půdní mikroflóru po přídavku suchého zbytku po zpracování oliv do půdy.]
  Bioresource Technology. Roč. 100, č. 23 (2009), s. 6098-6106 ISSN 0960-8524
  Grant CEP: GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Dry olive mill residue * Microbial community profiling * Toxicity
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.253, rok: 2009

  The short-term response of the resident soil bacterial and fungal communities to the addition of 5 percent (w/w) of either dry olive mill residue (DOR), DOR treated with Phlebia sp. (PTDOR) or DOR previously extracted with water (WEDOR) was investigated. As opposed to bacteria, the diversity of fungi increased upon the amendments as assessed by denaturing gradient gel electrophoresis of 18S rDNA. Over the first 30 days, phospholipid fatty acids analyses indicated a gradual decrease in the relative abundances of Gram(+) bacteria (from 44.8 percent to 37.9 percent) and a concomitant increase of Gram(-) bacteria (from 37.3 percent to 51.2 percent) in DOR-amended soil. A considerable increase in the fungal/bacterial ratio was observed after 7 days in DOR, WEDOR and PTDOR-amended soils with respect to the control. The overall microbial activity was stimulated by the amendments as indicated by the higher activity levels of both dehydrogenase and fluorescein diacetate hydrolase

  Byla sledována kratkodobá odpověď bakterií a hub obývající půdu po přídavku 5 procent zbytků po suchém zpracování oliv, který byl rovněž před tím upravován pomocí houby Phlebia sp., nebo extrakcí vodou. Výsledky denaturační gradientové gelové electroforézy18S rDNA ukázala, že oproti bakteriím, houbová diversita vzrostla po přídavku. Analýza fosfolipidických mastných kyselin naznačila postupné snižování přítomnosti Gram-negativních bakterií (z 44.8 procent na 37.9 procent) a současné zvýšení Gram-positivních bakterií (z 37.3 procent na 51.2 procent). Váznamné zvýšení poměru hub k bakteriím bylo zaznamenáno po 7 dnech po přídavku všech 3 typů materiálů. Stimulace mikrobiální aktivity byla sledována rovněž pomocí aktivit dehydrogenas a fluorescein-diacetate hydrolasy. Výsledky naznačují, že přídavek odpadu neměl toxický vliv na půdní mikroflóru
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179615