Počet záznamů: 1

Organic matter transformation and detoxification in dry olive mill residue by the saprophytic fungus Paecilomyces farinosus

 1. 1.
  0335029 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sampedro, I. - Cajthaml, Tomáš - Marinari, S. - Petruccioli, M. - Grego, S. - D´Annibale, A.
  Organic matter transformation and detoxification in dry olive mill residue by the saprophytic fungus Paecilomyces farinosus.
  [Transformace organické složka a detoxifikace ve zbytku po suchém zpracování oliv pomocí saprotrofní houby Paecilomyces farinosus.]
  Process Biochemistry. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 216-225 ISSN 1359-5113
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA MŠk 2B06156
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Dry olive mill residue * Phenols * Paecilomyces farinosus
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.444, rok: 2009

  Dry olive mill residue (DOR), the by-product of the two-phase extraction process, is very rich in organic matter and nutritionally relevant cations. The objective of this study was to investigate the impact of Paecilomyces farinosus on both organic matter modification and detoxification of this waste. Humification ratio in DOR colonized by the fungus for 20 weeks was increased by about 65 percent with respect to the abiotic control and humification index reached 0.38. High performance size-exclusion chromatography of humic acids from fungal cultures showed a marked increase in both weight-averaged and number-averaged molecular weights with respect to abiotic controls. Water-soluble phenols were reduced by 45 percent and the molecular weight fraction of phenols above 30 kDa increased from 31 to 72 percent

  Potenciální použití zbytků po suchém zpracování oliv pro zemědělské účely může být problematické z důvodu fytotoxicity materiálu. Cílem této práce bylo zjistit vliv přídavku houby Paecilomyces na transformaci organického materiálu a detoxifikaci tohoto materiálu. Humifikace vzorků kolonizovaných houbou vzrostla o 68 procent a humifikační index dosáhl 0,38. Gelová chromatografie ukázala, že došlo k nárůstu obsahu látek s vyšší molekulovou hmotností. Ve vodě rozpustné fenoly klesly o 45 procent a množství látek obsahujících fenoly s molekulovou hmotností pře 30 kDa vzrostlo z 31 procent na 72 procent. Experimenty s čekankou ukázali, že fytotoxicita klesla na minimum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179613