Počet záznamů: 1

Prostá píseň – umění kompozice. Miloslava Kabeláče Šest ukolébavek (1956)

 1. 1.
  0335013 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kordík, Pavel
  Prostá píseň – umění kompozice. Miloslava Kabeláče Šest ukolébavek (1956).
  [Simple Song – Art of Compositon. Miloslav Kabeláč’s Six lullabies (1956).]
  Hudební věda. Roč. 46, č. 3 (2009), s. 277-308 ISSN 0018-7003
  Grant CEP: GA ČR GA408/09/1836
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folk poetry * analysis * structural analysis * lyric * lullaby * line of flight * arch-like span * continuous ondulating * phenomenology * solo vocal part * musical form * rhythmic structure * melodic structure
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se podrobně zabývá sólovým vokálním partem Kabeláčovy kompozice na slova lidové poezie pro sólový alt, malý ženský sbor a instrumentální soubor. Analýza se zamýšlí nad skladatelovým specifickým výběrem textů z hlediska strukturního a obsahového. Následně si detailně všímá použitých hudebních forem jednotlivých ukolébavek, struktur rytmických a melodických sólové vokální linky. Autor studie krok za krokem odhaluje skrytý cyklický plán opusu, který zde otevírá určitý mnohasměrný prostor: Šest ukolébavek jako šest drobných lyrických momentů, jejich vnitřní vlnivý proud, uzavřenou obloukovou formu celku a taktéž jako otevřenou linii transversální, úniku, nekonečných vzdalování. Celý výklad je nesen neskrývaným zájmem o fenomenologické impulsy, zejména francouzské větve.

  The study focuses in particular on the solo vocal part of this Kabeláč's composition which is based on folk poetry and scored for alto solo, small female choir and instrumental ensemble. The author begins by explaining the two principal reasons behind the composer’s choice of text – its meaning and its structure. The study offers detailed analysis of the musical form, the use of rhythmic structure and the melodic attributes of the vocal line. Step by step, the author reveals the cyclic plan of the six songs; the extension of the multi-directional composition into a unique space: the six autonomous lyric moments, the interior continuous ondulating, the arch-like span, and the open-ended cycle line of flight. The writer’s interest in French phenomenology is present here.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005607