Počet záznamů: 1

Microbial transformation of synthetic estrogen 17 alpha-ethinylestradiol

 1. 1.
  0335011 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Svobodová, Kateřina - Sigler, Karel - Řezanka, Tomáš
  Microbial transformation of synthetic estrogen 17 alpha-ethinylestradiol.
  [Mikrobiální transformace syntetického estrogenu 17-ethinylestradiolu.]
  Environmental Pollution. Roč. 157, č. 12 (2009), s. 3325-3335 ISSN 0269-7491
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA AV ČR KJB600200613
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: 17 alpha-Ethinylestradiol * Microbial biodegradation * Ligninolytic fungi
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.426, rok: 2009

  Natural estrogens such as estrone, 17 beta-estradiol, estriol, and the particularly recalcitrant synthetic estrogen 17 alpha-ethinylestradiol used as oral contraceptive, accumulate in the environment and may give rise to health problems. The processes participating in their removal from soil, wastewater, water-sediments, groundwater-aquifer material, and wastewater or sewage treatment plant effluents may involve the action of bacterial and microbial consortia, and in some cases fungi and algae. This review discusses the different efficiencies of bacterial degradation of 17 alpha-ethinylestradiol under aerobic and anaerobic conditions, the role of sulfate-, nitrate-, and iron-reducing conditions in anaerobic degradation, and the role of sorption

  Přirozené estrogeny jako jsou estron, 17-estradiol, estriol a syntetický estrogen 17-ethinylestradiol běžně používané jako hormonální kontraceptiva, jsou kumulovány v životním prostředí a mohou způsobovat vážné zdravotní problémy. Vedle klasických metod odstraňování estrogenů z půdy, odpadních vod, vodních sedimetů a čističek odpadních vod existují metody zahrnující bakteriální a mikrobiální kultury, popř. metody využívající houbových kultur či řas. Toto review je zaměřeno na porovnání vlivu aerobních a anaerobních podmínek při bakteriální degradaci 17-ethinylestradiolu, vlivu sirných-, dusíkových- a kov-redukujících podmínek během anaerobních degradací a vlivu sorpce
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179601