Počet záznamů: 1

Biodegradation of brominated aromatics by cultures and laccase of Trametes versicolor

 1. 1.
  0335005 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Uhnáková, Bronislava - Petříčková, Alena - Biedermann, David - Homolka, Ladislav - Vejvoda, Vojtěch - Bednář, P. - Papoušková, B. - Šulc, Miroslav - Martínková, Ludmila
  Biodegradation of brominated aromatics by cultures and laccase of Trametes versicolor.
  [Biodegradace bromovaných aromátů kulturou a lakásou z Trametes versicolor.]
  Chemosphere. Roč. 76, č. 6 (2009), s. 826-832 ISSN 0045-6535
  Grant CEP: GA MŠk 2B06151
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Brominated phenols * Tetrabromobisphenol A * Laccase
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.253, rok: 2009

  2-Bromophenol (1), 4-bromophenol (2), 2,4-dibromophenol (3), 2,6-dibromophenol (4), 2,4,6-tribromophenol (5) and tetrabromobisphenol A (6) (1 mM each) added to growing submerged cultures of Trametes versicolor CCBAS 612 were eliminated by 65–85% from the culture medium within 4 d. Extracellular laccase activity in the culture medium was influenced by the type of brominated compound added. Maximum level of laccase (63 U L-1) was found in the culture with 2-bromophenol. Tetrabromobisphenol A was degraded by a commercial laccase from Trametes versicolor in absence of any oxidation mediator, hydroxylated dibrominated compounds being detected as soluble reaction products by LC/MS. A significant degradation of brominated phenols by laccase was achieved only in the presence of ABTS structural characterization of major products suggesting reaction between bromophenol and ABTS radicals

  2-Bromfenol (1), 4-bromfenol (2), 2,4-dibromfenol (3), 2,6-dibromfenol (4), 2,4,6-tribromfenol (5) and tetrabrombisfenol A (6) (v 1 mM koncetraci) byly přidány ke submerzně pěstované kultuře Trametes versicolor CCBAS 612, po 4 dnech v kultivačním médiu ubylo 65–85% uvedených látek. Po přídavku bromovaných látek se také zvýšila extracelulární lakásová aktivita. Maximální lakásová aktivita (63 U L-1) byla stanovena v kultivačním médiu s 2-bromfenolem. Tetrabrombisfenol A byl degradován také komerční lakásou z Trametes versicolor bez oxidačních mediátorů, vzniklé hydroxylované dibromované sloučeniny byly detegovány jako rozpustné reakční produkty pomocí LC/MS. U bromovaných fenolů docházelo k výraznější degradaci jenom při lakásové reakci v přítomnosti ABTS jako mediátoru, strukturální charakterizace produktů ukázala, že dochází k reakci mezi bromfenolem a ABTS radikálem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179599