Počet záznamů: 1

Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae

 1. 1.
  0334983 - GLU-S 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kvaček, J. - Dašková, Jiřina
  Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae.
  [Konijnenburgia, nový rod kapradin čeledi Matoniaceae.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 158, 3/4 (2010), s. 308-318 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA AV ČR IAA304070701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Konijnenburgia * Nathorstia * Matoniaceae * palynology * spores
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.985, rok: 2010

  A new genus Konijnenburgia is introduced for fertile, well preserved ferns of the family Matoniaceae, which were previously assigned to the genus Nathorstia Heer. It is based on Konijnenburgia latifolia (Nathorst) comb. nov. from the Upper Cretaceous of Greenland.

  Pro velmi dobře zachované fertilní nálezy kapradin čeledi Matoniaceae, dříve řazených do rodu Nathorstia Heer, je ustanoven nový rod, který je založen na nové kombinaci druhu Konijnenburgia latifolia (Nathorst)comb. nov. ze svrchní křídy Grónska.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179581