Počet záznamů: 1

Fluidic Circuit Theory Applied to Problem of Resonant Frequency of Synthetic-Jet Actuators

 1. 1.
  0334953 - UT-L 2010 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Trávníček, Zdeněk - Kordík, Jozef - Broučková, Zuzana
  Fluidic Circuit Theory Applied to Problem of Resonant Frequency of Synthetic-Jet Actuators.
  [Teorie fluidických obvodů aplikovaná na problém určení rezonanční frekvence aktuátorů generujících syntetický proud.]
  Developments in Machinery Design and Control. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, 2009 - (Peszyński, K.), s. 97-98. ISBN 978-83-87982-13-3.
  [International Conference on DEVELOPMENTS IN MACHINERY DESIGN AND CONTROL 2009 /13./. Bydgoszcz (PL), 11.12.2009-12.12.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: kapacitance * fluidics * inertance * rezonance
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  For efficient generation of a synthetic jet in the actuators with periodic fluid displacement from a cavity it is necessary to adjust their driving frequency to the natural frequency of the natural frequency of the cavity. In this contribution the resonant frequency is determined using theof fluidic. characterisation quantities – capacitance and inertance.theThis new approach brings advantages of generality, instructiveness, and easy generalisation to different other conditions.

  Pro účinnou generaci syntetického proudu v aktuátoru založeném na periodickém vytlačování tekutiny z dutiny je nezbytné nastavit pracovní drekvenci na hodnotu rezonanční frekvence dutiny. V příspěvku je rezonanční frekvence stanovena použitím fluidických charakterizačních veličin, kapacitance a inertance. Tento nový přístup přináší výhody obecné platnosti, názornosti a snadného rozšíření na případy s odlišnými podmínkami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179559