Počet záznamů: 1

Implementation of the BDDC method based on the frontal and multifrontal algorithm

 1. 1.
  0334951 - MU-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šístek, Jakub - Novotný, Jaroslav - Burda, Pavel - Čertíková, Marta
  Implementation of the BDDC method based on the frontal and multifrontal algorithm.
  [Implementace metody BDDC založená na forntálním a multifrontálním řešiči.]
  SNA '09 - Seminar on Numerical Analysis & Winter School. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009 - (Blaheta, R.; Starý, J.), s. 83-86. ISBN 978-80-86407-60-9.
  [SNA '09 - Seminar on numerical analysis: modelling and simulation of challenging engineering problems. Ostrava (CZ), 02.02.2009-06.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: BDDC * domain decomposition * iterative substructuring * linear elasticity
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  A parallel implementation of the BDDC method is presented. It is based on frontal solver for subdomain problems, while the coarse problem is solved by a multifrontal algorithm. Results for an industrial problem of mine reel are included.

  Je prezentována paralelní implementace metody BDDC, která je založena na frontálním řešiči pro subdoménové problémy. Hrubý problém je řešen multifrontálním algoritmem. Jsou zahrnuty výsledky pro průmyslový problém kola důlního výtahu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179558