Počet záznamů: 1

New data on dracunculoid nematodes from fishes off New Caledonia, including four new species of Philometra (Philometridae) and Ichthyofilaria (Guyanemidae)

 1. 1.
  0334931 - BC-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravec, František - Justine, J.-L.
  New data on dracunculoid nematodes from fishes off New Caledonia, including four new species of Philometra (Philometridae) and Ichthyofilaria (Guyanemidae).
  [Nové údaje o drakunkuloidních hlísticích z ryb od Nové Kaledonie, včetně čtyř nových druhů rodu Philometra (Philometridae) a Ichthyofilaria (Guyanemidae).]
  Folia Parasitologica. Roč. 56, č. 2 (2009), s. 129-142 ISSN 0015-5683
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Philometridae * marine fish * New Caledonia
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.266, rok: 2009

  Recent examinations of newly obtained materials of dracunculoid nematodes (Dracunculoidea) parasitizing marine fishes off New Caledonia, revealed the presence of several nematodes of the genera Philometra Costa, 1845 (Philometridae) and Ichthyofilaria Yamaguti, 1935 (Guyanemidae), including the following four new species: Philometra priacanthi sp. n. (males) from the gonads of Priacanthus hamrur (Forsskål) (Priacanthidae), Philometra tenuicauda sp. n. (male and mature and gravid females) from the gonads of Lagocephalus sceleratus (Gmelin) (Tetraodontidae), Philometra dentigubernaculata sp. n. (males) from the oculo-orbit of Tylosurus crocodilus (Péron et Lesueur) (Belonidae), and Ichthyofilaria novaecaledoniensis sp. n. (subgravid female) from the flesh of Hoplichthys citrinus Gilbert (Hoplichthyidae).

  Nedávné studium nově získaných materiálů drakunkuloidních hlístic (Dracunculoidea) cizopasících v mořských rybách Nové Kaledonie odhalilo přítomnost několika druhů hlístic z rodů Philometra Costa, 1845 (Philometridae) a Ichthyofilaria Yamaguti, 1935 (Guyanemidae), včetně následujících čtyř druhů: Philometra priacanthi sp. n. (samci) z gonád Priacanthus hamrur (Forsskål) (Priacanthidae), Philometra tenuicauda sp. n. (samec a dospělé a gravidní samice) z gonád Lagocephalus sceleratus (Gmelin) (Tetraodontidae), Philometra dentigubernaculata sp. n. (samci) z orbitů Tylosurus crocodilus (Péron et Lesueur) (Belonidae) a Ichthyofilaria novaecaledoniensis sp. n. (subgravidní samice) ze svalovity Hoplichthys citrinus Gilbert (Hoplichthyidae).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179539