Počet záznamů: 1

Surface morphology of Nicolla skrjabini (Trematoda: Opecoelidae), a common parasite of European freshwater fishes, as revealed by SEM

 1. 1.
  0334928 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravec, František
  Surface morphology of Nicolla skrjabini (Trematoda: Opecoelidae), a common parasite of European freshwater fishes, as revealed by SEM.
  [Povrchová morfologie Nicolla skrjabini (Trematoda: Opecoelidae), běžného parazita evropských sladkovodních ryb, zjištěná pomocí skanovací elektronové mikroskopie.]
  Parasitology Research. Roč. 105, č. 2 (2009), s. 577-578 ISSN 0932-0113
  Grant CEP: GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: surface ultrastructure * Nicolla * Czech Republic
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.721, rok: 2009

  Scanning electron examination of trematode specimens belonging to Nicolla skrjabini (Iwanitzky, 1928), collected from brown trout Salmo trutta fario L. in the Czech Republic, made it possible to study their surface morphology including details not described previously. The tegument bears numerous characteristic papillae mainly around and inside the suckers and around the genital pore, and minute sensory organs near the anterior body end. Surface morphology may prove to be useful in distinguishing Nicolla spp.

  Pomocí skanovací elektronové mikroskopie byly vyšetřovány exempláře motolice Nicolla skrjabini (Iwanitzky, 1928), získané ze pstruhů Salmo trutta fario L. v České republice, což umožnilo prostudování jejich povrchové morfologie včetně dříve nepopsaných detailů. Jejich tegument nese četné charakteristické papily hlavně okolo a uvnitř přísavek a okolo genitálního otvoru a drobné senzorické orgány poblíž hlavového konce těla. Povrchová morfologie se může ukázat jako užitečná pro rozlišování druhů rodu Nicolla.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179536