Počet záznamů: 1

Two new species of Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Monogenea: Gyrodactylidae) parasitizing Girardinichthys multiradiatus (Cyprinodontiformes: Goodeidae), an endemic freshwater fish from central Mexico

 1. 1.
  0334924 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mendoza-Palmero, Carlos Alonso - Sereno-Uribe, A. L. - Salgado-Maldonado, G.
  Two new species of Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Monogenea: Gyrodactylidae) parasitizing Girardinichthys multiradiatus (Cyprinodontiformes: Goodeidae), an endemic freshwater fish from central Mexico.
  [Dva nové druhy rodu Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Monogenea: Gyrodactylidae) cizopasící u Girardinichthys multiradiatus (Cyprinodontiformes: Goodeidae), endemické sladkovodní ryby ze středního Mexika.]
  Journal of Parasitology. Roč. 95, č. 2 (2009), s. 315-318 ISSN 0022-3395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Monogenea * Cyprinodontiformes * fishes * Mexico * Gyrodactylus * taxonomy
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.195, rok: 2009

  Two new species of Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Monogenea: Gyrodactylidae), G. lamothei and G. mexicanus, are described from Girardinichthys multiradiatus (Cyprinodontiformes: Goodeidae), an endemic freshwater fish from central Mexico. Both species are markedly different in their morphology of other congeneric species parasitizing other goodeid fishes in North America.

  Dva nové druhy rodu Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Monogenea: Gyrodactylidae), G. lamothei a G. mexicanus, byly popsány z endemické ryby čeledi Goodeidae, Girardinichthys multiradiatus (řád Cyprinodontiformes) ze středního Mexika. Oba nové druhy se výrazně odlišují svou morfologií od dalších zástupců rodu cizopasících na rybách čeledi Goodeidae v Severní Americe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179533