Počet záznamů: 1

The nuclear receptor NHR-25 cooperates with the Wnt/ .beta.-catenin asymmetry pathway to control differentiation of the T seam cell in C. elegans

 1. 1.
  0334921 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hajdušková, Martina - Jindra, Marek - Herman, M. A. - Asahina, Masako
  The nuclear receptor NHR-25 cooperates with the Wnt/ .beta.-catenin asymmetry pathway to control differentiation of the T seam cell in C. elegans.
  [Jaderný receptor NHR-25 spolupracuje s Wnt/ .beta.-kateninovou asymetrickou dráhou v regulaci diferenciace T buňky u C. elegans.]
  Journal of Cell Science. Roč. 122, č. 17 (2009), s. 3051-3060 ISSN 0021-9533
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/07/0948; GA ČR(CZ) GD204/09/H058; GA MŠk 2B06129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518; CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: nuclear receptor * Wnt/.beta.-catenin signaling * Caenorhabditis elegans
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.144, rok: 2009

  Asymmetric cell divisions produce cells with distinct developmental fates, thus allowing differentiation of various tissues. Caenorhabditis elegans is extensively used to study cell fate determination, since its development relies heavily on asymmetric cell divisions. Differentiation of the epidermal cell T depends on its proper polarity that is established by the Wnt/.beta.-catenin asymmetry pathway. We show that the asymmetry of T cell division requires NHR-25, an evolutionarily conserved nuclear receptor. NHR-25 ensures the neural fate of the T cell lineage in cooperation with the Wnt/.beta.-catenin signaling. Loss of NHR-25 enhances the impact of mutated effectors of this pathway, POP-1/TCF and SYS-1/.beta.-catenin, on the T cell polarity, while it suppresses the effect of the same mutations on asymmetric division of the somatic gonad precursor cells. Therefore, our findings define NHR-25 as a versatile modulator of Wnt/.beta.-catenin signaling to govern correct cell fate decision.

  Asymetrická dělení produkují buňky s odlišným buněčným osudem, a tudíž umožňují diferenciaci různých tkání. Caenorhabditis elegans je extenzivně využíván ke studiu určení buněčného osudu, protože jeho vývoj silně závisí na asymetrických děleních buněk. Diferenciace epidermální buňky T je založena na správné polaritě, která je ustanovena Wnt/.beta.-kateninovou asymetrickou dráhou. Ukázali jsme, že asymetrické dělení T buňky vyžaduje NHR-25, evolučně konzervovaný jaderný receptor. NHR-25 ve spolupráci s Wnt-.beta.-kateninovou signalizací zajišťuje neuronový osud T buněčné linie. Ztráta NHR-25 zvyšuje účinek mutací efektorů této dráhy, konkrétně POP-1/TCF a SYS-1/.beta.-kateninu, na polaritu T buňky, zatímco potlačuje následek stejných mutací na asymetrické dělení prekurzorových buněk somatické gonády. Výsledky našeho zkoumání umožňují definovat NHR-25 jako mnohostranný modulátor Wnt/.beta.-kateninové signální dráhy v určení buněčného osudu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179530