Počet záznamů: 1

Infectivity of gastric and intestinal Cryptosporidium species in immunocompetent Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus)

 1. 1.
  0334918 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kváč, Martin - Sak, Bohumil - Květoňová, Dana - Secor, W. E.
  Infectivity of gastric and intestinal Cryptosporidium species in immunocompetent Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus).
  [Infektivita žaludečních a střevních druhů kryptosporidií u imunokompetentních pískomilů mongolských (Meriones unguiculatus).]
  Veterinary Parasitology. Roč. 163, 1/2 (2009), s. 33-38 ISSN 0304-4017
  Grant CEP: GA AV ČR KJB500960701; GA ČR GP523/07/P117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Cryptosporidium spp. * Meriones unguiculatus * infectivity
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 2.278, rok: 2009

  Juvenile and adult Mongolian gerbils were inoculated with gastric or intestinal Cryptosporidium species. Juvenile animals demonstrated higher infection intensity and longer patent periods than adults in primary mono-infection. Concurrent exposure to mixed gastric and intestinal cryptosporidia resulted in successful infection with both species. Similarly, sequential mixed infection of C. andersoni positive gerbils with C. muris resulted in simultaneous infection with both gastric species. In contrast, animals re-exposed to the same Cryptosporidium species after clearance of primary infection, failed to excrete oocysts in their feces and histological examination revealed no developmental stages in the stomach or intestine. In cross-infections, successful infection was possible with a gastric species following C. parvum, or with C. parvum following a gastric species, but primary infection with one gastric species precluded secondary infection with the other gastric species.

  Juvenilní a dospělí pískomilové mongolští byli inokulováni žaludečními nebo střevním druhem kryptosporidií. U primárních monoinfekcí vykazovala juvenilní zvířata vyšší intenzity infekce a delší patentní periody než dospělí jedinci. Smíšená inokulace žaludečním a střevním druhem vedla k úspěšné infekci oběma druhy. Obdobně následná smíšená infekce C. andersoni-pozitivních pískomilů druhem C. muris vedla k současné infekci oběma žaludečními druhy. Oproti tomu zvířata vyléčená z primární infekce opětovně inokulovaná stejným druhem kryprosporidie nevylučovala oocysty v trusu a histologicky nebyla nalezena žádná vývojová stádia v žaludku či střevě. U zkřížených inokulací byla úspěšná infekce žaludečním druhem následující C. parvum infekci nebo C. parvum následující infekci žaludečním druhem, ale primární infekce jedním žaludečním druhem zabránila sekundární infekci dalším žaludečním druhem kryptosporidie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179527