Počet záznamů: 1

Being successful in the world of narrow opportunities: transmission patterns of the trematode Ichthyocotylurus pileatus

 1. 1.
  0334905 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Faltýnková, Anna - Karvonen, A. - Jyrkka, M. - Valtonen, E. T.
  Being successful in the world of narrow opportunities: transmission patterns of the trematode Ichthyocotylurus pileatus.
  [Úspěšné přežití ve světě zúžených možností: cesty transmise motolice Ichthyocotylurus pileatus.]
  Parasitology. Roč. 136, č. 11 (2009), s. 1375-1382 ISSN 0031-1820
  Grant CEP: GA ČR GP524/07/P086
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: host-parasite relationships * complex life cycles * community ecology * transmission window * circadian pattern * host exploitation * Digenea * cercarial emergence
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.607, rok: 2009

  Many parasites show high transmission success, suggesting the operation of effective transmission mechanisms. We explored the transmission of Ichthyocotylurus pileatus (Trematoda) from its snail (Valvata macrostoma) to fish (Perca fluviatilis) hosts by examining some key characteristics in the dynamics of the cercarial emergence from snails. Transmission took place within a few weeks mainly in July, thus verifying the narrow temporal window for transmission. The output of the short-lived cercariae from the snails was low and variable in magnitude, but nevertheless resulted in a rapid and high rate of infection in newly hatched fish. The cercarial emergence showed a strong circadian rhythm with most of the cercariae emerging in early evening and night, which might represent the most likely mechanism underlying the high rate of transmission in this species.

  Mnoho parazitů je úspěšných v přenosu na dalšího hostitele, což poukazuje na přítomnost efektivních mechanismů transmise. Zkoumali jsme transmisi motolice Ichthyocotylurus pileatus (Trematoda) z měkkýšího hostitele (Valvata macrostoma) do rybího hostitele (Perca fluviatilis) na základě klíčových charakteristik dynamiky vyploíuvaní cerkárií z měkkýše. Transmise se uskutečnila během několika málo týdnů především v červenci, což potvrzuje úzký časový úsek vhodný pro přenos na dalšího hostitele. Vyplouvání cerkárií bylo v malých počtech a variabilní, ale vyústilo ve vysoké procento nově nakažených ryb. Cerkárie vykazovaly výrazný cirkadiánní rytmus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179514