Počet záznamů: 1

Power flux in the ITER divertor tile gaps during ELMs

 1. 1.
  0334875 - UFP-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dejarnac, Renaud - Komm, Michael - Gunn, J. P. - Pánek, Radomír
  Power flux in the ITER divertor tile gaps during ELMs.
  [Toky tepla v divertorových štěrbinách šterbinách tokamaku ITER během ELMů.]
  Journal of Nuclear Materials. 390-391, - (2009), s. 818-821 ISSN 0022-3115.
  [International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Devices/18th./. Toledo, 26.05.2008-30.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100430602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Edge modeling * Ion-surface interactions * ITER * Sheaths
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.933, rok: 2009

  In order to withstand strong thermo-mechanical stress in the ITER’s divertor, its plasma facing components will be castellated. Consequently, a larger area with complex geometry will be exposed to high fluxes coming from the plasma. In order to evaluate the possible damage caused by transient events, we present here calculations of the expected power loads in the ITER divertor tile gaps during ELMs. We use a self-consistent, two-dimensional particle-in-cell technique to model plasma deposition with realistic boundary conditions. The power loads on the tile surface and inside the gaps are investigated for various magnetic configurations of the strike point and strong plasma parameters.

  Z důvodu vysokého termo-mechanického namáhání divertoru ITERu budou komponenty přicházející do styku s plazmatem rozděleny úzkými štěrbinami. To způsobí, že bude vysokým tepelným tokům přicházejícím z plazmatu vystavena velká členitá plocha. Ve snaze vyhodnotit možné poškození divertoru způsobené přechodnými jevy v plazma zde představujeme výpočty předpokládaných toků tepla ve štěrbinách divertoru ITERu během ELMů. K výpočtům jsme použili dvou-dimensionální self-konzistentní PIC metodu, která umožnuje modelovat plazma s realistickými okrajovými podmínkám. Toky tepla na desky divertoru jsou zkoumány v různých magnetických konfiguracích a plazmatických parametrů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179492