Počet záznamů: 1

Search for charged Higgs bosons decaying to top and bottom quarks in ppbar collisions

 1. 1.
  0334866 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for charged Higgs bosons decaying to top and bottom quarks in ppbar collisions.
  [Hledání nabitých Higgsových bosonů rozpadajících se na top a bottom kvarky v pp srážkách.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 19 (2009), 191802./1-191802./7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * tevatron * Higgs boson
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009
  http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.102.191802

  We describe a search for production of a charged Higgs boson, q /bar{q'} -> H^+, reconstructed in the t/bar{b} final state in the mass range 180 <= M_{H^+} <= 300 GeV. The search was undertaken at the Fermilab Tevatron collider with a center-of-mass energy sqrt{s} = 1.96 TeV and uses 0.9 fb^{-1} of data collected with the D0 detector. We find no evidence for charged Higgs boson production and set upper limits on the production cross section in the Types I, II and III two-Higgs-doublet models (2HDMs). An excluded region in the (M_{H^+},tan/beta) plane for Type I 2HDM is presented.

  Popisujeme hledání produkce nabitého Higgsova bosonu, qq -> H+, rekonstruovaného z rozpadového stavu s t a b kvarky s hmotou Higgsova bosonu v intervalu 180 až 300 GeV. Nenacházíme žádný signál a určujeme horní limit na účinný průřez v modelech s dublety Higgsových bosonů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179484