Počet záznamů: 1

Kappa distribution and hard X-ray emission of solar flares

 1. 1.
  0334859 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašparová, Jana - Karlický, Marian
  Kappa distribution and hard X-ray emission of solar flares.
  [Kappa distribuce a tvrdá rentgenová emise slunečních erupcí.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 497, č. 3 (2009), L13-L16 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA ČR GP205/06/P135; GA ČR GA205/09/1705; GA AV ČR IAA300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: solar flares * X-rays * gamma rays
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We investigate whether the so-called kappa distribution, often used to fit electron distributions detected in situ in the solar wind, can describe electrons producing the hard X-ray emission in solar flares. Using Ramaty High Energy Solar Spectroscopic imager (RHESSI) flare data we fit spatially- and feature-integrated spectra, assuming a kappa distribution for the mean electron flux spectrum. We show that a single kappa distribution generally cannot describe spatially integrated X-ray emission composed of both footpoint and coronal sources. In contrast, the kappa distribution is consistent with mean electron spectra producing hard X-ray emission in some coronal sources. Klíčová slova: solar flares, solar X-rays, data analysis.

  Zkoumáme zda tzv. kappa distribuce (často používaná k fitování distribucí elektronů detekovaných ve slunečním větru) může popsat elektrony produkující tvrdou rentgenovou emisi slunečních erupcí. Užitím dat družice RHESSI a za předpokladu kappa distribuce popisující střední spektrum toku elektronů, fitujeme jak prostorově integrovaná spektra, tak spektra z různých oblastí erupce. Ukazujeme, že samotná kappa distribuce obecně nemůže popsat prostorově integrovanou emisi, která je složena z emise pocházející z ukotvení i koronálních zdrojů. Naopak, kappa distribuce je konsistentní se středním spektrem toku elektronů, které prodují tvrdou rentgenovou emisi v některých koronálních zdrojích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179480