Počet záznamů: 1

Response of optical hydrogen lines to beam heating. I. Electron beams

 1. 1.
  0334858 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašparová, Jana - Varady, M. - Heinzel, Petr - Karlický, Marian - Moravec, Z.
  Response of optical hydrogen lines to beam heating. I. Electron beams.
  [Odezva optických čar vodíku na ohřev svazky: 1. Elektronové svazky.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 499, č. 3 (2009), s. 923-934 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA ČR GA205/04/0358; GA ČR GP205/06/P135; GA ČR GA205/07/1100
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: solar flares * radiative transfer * hydrodynamics
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We investigate the role of non-thermal electrons in the formation regions of Hα, Hβ, and Hγ lines in order to unfold their influence on the formation of these lines. We concentrate on pulse-beam heating varying on a subsecond timescale. Furthermore, we theoretically explore possibility that a new diagnostic tool exists indicating the presence of non-thermal electrons in the flaring chromosphere based on observations of optical hydrogen lines.

  Zkoumáme roli netermálních elektronů v oblastech formování čar Halfa, Hbeta a Hgama s cílem odhalit jejich vliv na formování těchto čar. Zaměřujeme se na pulsní ohřev svazky měnící se na časových škálách kratších než 1 vteřina. Dále hledáme nové diagnostické nástroje založené na pozorování optických čar vodíku, které by indikovaly přítomnost netermálních elektronů v erupční atmosféře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179479