Počet záznamů: 1

Surface disclination cores in the B.sub.2./sub. phase of bent-shaped molecules described by the Peierls-Nabarro model

 1. 1.
  0334854 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Lejček, Lubor
  Surface disclination cores in the B2 phase of bent-shaped molecules described by the Peierls-Nabarro model.
  [Jádra povrchových disklinací popsaná Peierlsovým-Nabarrovým modelem v B2 fázi molekul zalomeného tvaru.]
  Liquid Crystals. Roč. 36, č. 9 (2009), 907-916 ISSN 0267-8292
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA202/09/0047; GA AV ČR IAA100100710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: B2 phase * bent-shaped molecules * surface disclinations * Peierls-Nabarro model
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.451, rok: 2009

  The Peierls-Nabarro model, originally proposed to describe dislocation cores in solids, is used to model core structures of 2π- and π surface disclinations in the B2 phase of bent-shaped molecules. Structure of disclination cores are determined by surface anchoring. Disclination widths are usually narrow for strong anchoring.

  Peierlsův-Nabarrův model, původně navržený pro popis jádra dislokace v pevných látkách, je použit pro modelování struktury jádra 2π- a π povrchových disklinací v B2 fázi kapalného krystalu se zalomenými molekulami. Struktura jádra je určována povrchovou kotvící energií molekul. V případě silného kotvení je šířka jádra úzká.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179476