Počet záznamů: 1

Application of objective classifications of "air masses" in modelling heat-related mortality in Korea

 1. 1.
  0334833 - UFA-U 2010 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Huth, Radan - Gaál, Ladislav - Kim, J.
  Application of objective classifications of "air masses" in modelling heat-related mortality in Korea.
  [Aplikace objektivních klasifikací vzduchových hmot v modelování úmrtnosti související s horkem v Koreji.]
  18th IMACS World Congress MODSIM09. International Congress on Modelling and Simulation. Interfacing Modelling and Simulation with Mathematical and Computational Sciences. Cairns: Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand, International Association for Mathematics and Computers in Simulation, 2009 - (Anderssen, R.; Braddock, R.; Newham, L.), s. 150-156. ISBN 978-0-9758400-7-8.
  [World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation. Cairns (AU), 13.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GC205/07/J044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: air mass classifications * human mortality * biometeorology * heat stress * Korea
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The study examines the applicability of the methodology for the area and population of South Korea. After presenting basic characteristics of the oppressive air masses (AMs) of two selected classifications, superior in terms of the mean relative mortality increase in the oppressive AM and the coverage of days with large excess mortality by the oppressive AM, we focus on the development of regression models that account for variations in excess mortality within the oppressive AMs.

  Práce zkoumá použitelnost metodologie pro území a populaci Jižní Koreje. Po prezentaci základních charakteristik obtížných vzduchových hmot dvou vybraných klasifikací, které vedou k nejlepším výsledkům, se zaměřujeme na vývoj regresních modelů vysvětlujících variace odchylek úmrtnosti v rámci obtížných vzduchových hmot.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179459