Počet záznamů: 1

Broad-band dielectric spectroscopy andferroelectric soft-mode response in the Ba.sub.0.6./sub.Sr.sub.0.4./sub.TiO.sub.3./sub. solid solution

 1. 1.
  0334830 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostapchuk, Tetyana - Petzelt, Jan - Hlinka, Jiří - Bovtun, Viktor - Kužel, Petr - Ponomareva, I. - Lisenkov, S. - Bellaiche, L. - Tkach, A. - Vilarinho, P.
  Broad-band dielectric spectroscopy andferroelectric soft-mode response in the Ba0.6Sr0.4TiO3 solid solution.
  [Širokopásmová dielektrická spektroskopie a odezva měkkého módu v pevných roztocích Ba0.6Sr0.4TiO3.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 47 (2009), 474215/1-474215/9 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100100907; GA MŠk ME08109
  Grant ostatní:NSF(US) DMR-0701558; NSF(US) DMR-0404335; NSF(US) DMR-0080054; ONR(US) N00014-04-1-0413; ONR(US) N00014-081-0915
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: soft mode * central mode * ferroelectric transition
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  Ceramic Ba0.6Sr0.4TiO3 samples were studied in the broad spectral range of 106-1014 Hz by using several dielectric techniques in between 20 and 800 K. The soft-mode response in the vicinity of the ferroelectric transition was shown to consist of two coupled overdamped THz excitations, which show classical features of a coupled soft and central mode. In all the ferroelectric phases, additional relaxation dispersion appeared in the GHz range, assigned to ferroelectric domain-wall dynamics.

  Keramické vrorky Ba0.6Sr0.4TiO3 byly studovány v širokém spektrálním oboru 106-1014 Hz pomocí nekolika dielektrických technik mezi 20 a 800 K. Odezva měkkého módu v blízkosti feroelektrického přechodu sestává z dvou vázaných přetlumených THz excitací, vykazujících klasické rysy vázaného měkkého a centrálního módu. Ve všech feroelektrických fázích se objevují dodatečné relaxace v GHz oblasti, připsané dynamice feroelektrických doménových stěn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179457