Počet záznamů: 1

Electron energy distribution function, plasma potential and electron density measured by Langmuir probe in tokamak edge plasma

 1. 1.
  0334828 - UFP-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Popov, Tsv.K. - Ivanova, P. - Stöckel, Jan - Dejarnac, Renaud
  Electron energy distribution function, plasma potential and electron density measured by Langmuir probe in tokamak edge plasma.
  [Elektronová energetická rozdělovací funkce, potenciál plazmaty a elektronová hustota měřená Langmuirovými sondami v okrajovém plazmatu tokamaků.]
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 51, č. 6 (2009), 065014-065014 ISSN 0741-3335
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Probes * First Derivative * Distribution Function * Plasma Potential * Temperature
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.409, rok: 2009
  www.iop.org/EJ/article/0741-3335/51/6/065014/ppcf9_6_065014.pdf www.iop.org/EJ/article/0741-3335/51/6/065014/ppcf9_6_065014.pdf

  The electron energy distribution function (EEDF) at different radial positions is derived from Langmuir probe measurements in the CASTOR tokamak edge plasma using the first derivative method. It is shown that the EEDFs are not Maxwellian but can be approximated as bi-Maxwellians with one dominant, low temperature electron population and one minority composed of hotter electrons. In the limiter shadow the measured EEDFs are Maxwellian. The values of the plasma potential and electron densities at different radial positions are also evaluated. The results presented in this paper demonstrate that the first derivative method allows one to acquire additional plasma parameters using the electron part of the current-voltage characteristics in strongly magnetized tokamak edge plasmas.

  Elektronová rozdělovací funkce v energiích (EEDF) je stanovena pomocí Langmuirových sond na různých poloměrech v okrajovém plazmatu na tokamaku CASTOR pomocí metody první derivace. Ukazuje se, že EEDF není Maxwellovská, ale může se aproximovat dvěmi Maxwellowskými rozděleními, z nichž první je dominantní s nízkou elektronovou teplotou a druhé minoritní s vyšší teplotou. Je též vypočítán potenciál plazmatu na různých poloměrech. Výsledky práce demonstrují, že metoda první derivace umožňuje získat dodatečné parametry plazmatu z elektronové části voltampérové charakteristiky v silně magnetizovaném okrajovém plazmatu v tokamacích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179455